Terdapat juga saranan untuk kerajaan memperkenalkan kad subsidi sebagai mekanisme bagi memudahkan pemberian subsidi bersasar. Apa pendapat anda mengenai usul ini?