Pada pendapat anda tentang langkah yang tidak mendedahkan bentuk tindakan yang diambil ini?