Pada pendapat anda, siapakah yang perlu disalahkan? Ibu bapa atau guru?