Pada pendapat anda, adakah penglibatan JAKIM yang lebih aktif dalam menggubal dasar kerajaan akan membawa transformasi negara yang lebih menyeluruh?