Pada pendapat anda, adakah langkah ini akan menguatkan lagi kedudukan JAKIM sebagai sebuah agensi kerajaan?