Pada pemerhatian anda, adakah sentimen isu 3R dieksploitasi secara berleluasa di ruangan media sosial?