Pada pandangan anda, pelaksanaan waktu persekolahan bermula 8 pagi lebih mendatangkan kesan positif atau negatif?