Ismail Sabri jamin pembangunan luar bandar terus diperkasa. Adakah anda yakin dengan pimpinan Ismail Sabri untuk menguruskan pembangunan luar bandar?