Adakah anda setuju projek ini dapat menjadi pemangkin kepada pemulihan dan penyusunan semula perniagaan dalam jangka masa panjang?