Adakah anda mengetahui mengenai perkembangan kes tuntutan Sulu ini?